WeFace.it

Het kaartspel in de strijd tegen pesten

Get Started Contact Now

Onderwijs

Pesten is een probleem van alle tijden en komt op veel plaatsen voor. Met het spel WeFace.it leveren we een bijdrage aan het voorkomen van pesten.
Het spel is een manier om omgangsvormen binnen een groep bespreekbaar te maken en hiermee de basis te leggen voor een positief leef-en werkklimaat.

Bedrijven

Pesten komt helaas niet alleen voor in het onderwijs maar is ook binnen de werkomgeving een probleem. WeFace.it verzorgt interactieve trainingsdagen met herkenbare voorbeelden, het spelen van het spel en concrete adviezen die direct geoefend worden tijdens de trainingsdag.

Ons team

Wij zijn SOVA-specialist Geke Versprille, ervaringsdeskundige Jennifer Delano en spelontwikkelaar Mariette Kroeze.

Jennifer vertelt over WeFace.it

Onze samenwerkingspartners
Nieuwste ontwikkelingen en 'in de media'