WeFaceIt koffertje”PestenIsNietLeuk’’ is een initiatief van Jennifer Delano. Haar doel is om hiermee duidelijk te maken dat pesten een gedrag is wat niet getolereerd mag worden in deze wereld. Deze beweging begon te rollen toen ze live op RTV Noord-Holland geïnterviewd werd over haar boek; ‘’Dagboek van een gepest kind.’’ Met dit boek levert Jennifer Delano, als ervaringsdeskundige, het eerste autobiografisch dagboek van iemand die gepest is op de Nederlandse markt. Het is een toegankelijke bijdrage aan de acceptatie van worden gepest. Het openhartige verhaal is te vinden via: www.dagboekvaneengepestkind.nl. Tijdens het interview werd gevraagd wat zij nog meer van plan was om tegen pesten te doen. Zij antwoordde dat ze al jarenlang een domein hiervoor in gedachte had met de naam ‘’Pestenisnietleuk.nl’’.

Voor het ze het wist werd er een site opgericht. Hier werden in korte tijd steeds meer verhalen van mensen gedeeld met dezelfde ervaringen. Daarnaast werd de website compleet met een grote verzameling van boeken en spellen om pesten tegen te gaan. De jaren erna is de focus steeds meer komen te liggen op ‘het voorkomen van pesten’ i.p.v.  ‘hoe om te gaan nadat je gepest bent’? Want uiteindelijk bleek de wens te liggen bij het bij de kern aanpakken van het probleem en dat is natuurlijk dat pesten moet worden voorkomen. Vanuit deze invalshoek is het spel WeFace.it ontwikkeld. Op www.WeFace.it vind je alle informatie hierover!